Aktuellt

Strömavtagaratrapp

Vi på NRSA har fått frågan:
Vilka krav gäller för att använda en Isolerad strömavtagaratrapp, för t.ex. mätning av läge på kontaktledning, på spårfordon eller TSA?
Vi skickade frågan vidare till Trafikverket för att få svar på detta.
Svaret från Trafikverket är:
Vad gäller spårfordon så innehåller inte gällande version av TDOK 2017:0349 några krav om isolerade strömavtagaratrapper för mätning. Detta innebär att det är krav i SS-EN 14033 som gäller. I kommande regelarbete kommer vi att se över eventuell komplettering av operativa regler avseende användning av isolerad strömavtagaratrapp för mätning. Även övriga delar kommer att ses över framförallt t.ex. besiktningskrav.   
När det gäller TSA så är användning av isolerade strömavtagaratrapper inte tillåten. Ska arbetsredskap användas nära kontaktledningen så träder våra elsäkerhetsföreskrifter in och det krävs bl.a. spänningslös kontaktledning och E-skydd.