Aktuellt

Remiss av Transportstyrelsen föreskrifter med anledning av det fjärde järnvägspaketet

Hej Medlemmar

NRSA har fått möjligheten att gå igenom remissen av Transportstyrelsens föreskrifter inför det fjärde järnvägspaketet.
Föreskrifterna ska bland annat tillämpas av infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag, leverantörer och museiföreningar inom järnvägssektorn. I samband med att dessa föreskriftsförslag har tagits fram har även hänvisningarna i Transportstyreslens föreskrifter (TSFS 2014:47) om registrering och märkning av järnvägsfordon uppdateras så att de stämmer överens med de nya rättsakterna inom järnvägsområdet.
Följande föreskriftsförslag omfattas av remissen:

Föreskriftsförslag

Diarienummer

Kontaktperson

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:XX) om nationella regler för järnvägsfordon

TSF 2017-13

Mikael Aho

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:XX)  om godkännande av järnvägsfordon enligt järnvägstekniklagen (YY)

TSF 2018-88

Robert Bylander

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:XX) om godkännande av järnvägsfordon enligt lagen (YY) om nationella järnvägssystem

TSF 2018-89

Robert Bylander

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:XX) om ansökan om godkännande av fasta installationer för järnväg

TSF 2017-175

Annelie Jämte

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:XX) om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer

TSF 2018-105

Birger Nordfjell

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:XX) om ansökan om att bli utsett organ

TSF 2018-92

Mikael Strömsöe

Ni hittar förslagen på: https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Om ni har några frågor med anledning av remissen ber vi er kontakta respektive kontaktperson.
Kontaktuppgifter till dessa finns tillsammans med remissen på Transportstyrelsens hemsida.
I länken nedan följer en övergripande beskrivning av innehållet i föreskrifterna och hur de hänger ihop med varandra.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Godkannande/information-om-4e-jarnvagspaketet/

Vi på NRSA tar tacksamt emot era synpunkter senast måndag den 15 oktober 2018.

Skicka era synpunkter till:
Jan Åström
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.