Aktuellt

ERTMS införandeplan

Nu har Trafikverket meddelat en justerad införandeplan av ScanMed Öst och Väst.
Starttiden 2023 är densamma men sluttiden flyttas fram två år fram till 2029.
Orsakerna till denna förändring kan ni läsa vidare om i det bifogade PM från Trafikverket.

PM om ERTMS införandeplan