Aktuellt

Transportstyrelsens informationsmöte 2020-06-17

Den 17 juni höll Transportstyrelsen ett informationsmöte som Jan Åström och Ulf Steneryd deltog i.
Nedan följer lite information om vad det informerades om.

Arbete med åtgärder med anledning av Covid-19.
De informerade om vilka effekter som det inneburit. Bland annat, minskad/avstannad persontrafik, ekonomiska svårigheter och behov av åtgärder från EU.
Även information om vilka åtgärder som vidtagits, bland annat förlängning av giltighetstiden för vissa cerifikat och hälsokontroller.

Status för införandet av fjärde järnvägspaketet i Sverige
Sverige riskerar att bli försenade med att införliva fjärde järnvägspaketet. Men de ska se till att branschen påverkas så lite som möjligt.
Transportstyrelsen kommer att genomföra onlinedemonstrationer av OneStopShop. 1 oktober och 6 oktober.

Internationellt arbete
De informerade om arbetet i RISC och NSA Network.

ECM Underhållsansvarig enhet
Information om regelverket i ECM förordningen.
Se mer i bilagan om ECM
Klicka här