Aktuellt

Användning av GSM-R på Trafikverkets järnvägsanläggning

En ny version av TDOK 2016:0193 Användning av GSM-R på Trafikverkets järnvägsanläggning, version 2.0, finns nu fastställd och tillgänglig i Trafikverket dokumentcenter http://trvdokument.trafikverket.se/

Initiativet till revideringen kom ursprungligen från järnvägsföretagens sida, eftersom det fanns ett missnöje med föregående version, vilken uppfattades som alltför kortfattad.
I arbetsgruppen som hanterat revideringen har ingått representanter från Järnvägsföretagen, samt från Trafikverket; VO IKT, VO TR och VO UH.

Dokumentet har skickats på remiss till branschorganisationerna FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer) och Järnvägsföretagen. Internremiss har skett inom hela Trafikverket. Revideringen består i huvudsak av en utökad beskrivning av funktion samt hantering av GSM-R-systemet, främst ur förares och tågklarerares perspektiv. Dokumentet har också omdisponerats för att ge ytterligare tydlighet.

Trafikverket påpekar att dokumentet har en relativt kort implementeringsperiod, dokumentet börjar gälla redan 2021-01-01.

  GSM R