Aktuellt

Revidering av regelverket för tunga arbetsredskap, TA.

Trafikverket har nu reviderat regelverket för TA, TDOK 2018:0455.
Detta reviderade dokument kommer att gälla från 2021-06-01
Ni hittar det för nedladdning på trafikverkets hemsida: http://trvdokument.trafikverket.se/ som "gäller inte än".

Vad har uppdaterats i TDOK 2018:0455, nedan finns de huvudsakliga punkterna listade:

  • Förtydligande om tillfälligt arbete
  • Kraven vid uppställning är justerade
  • Utrustning för bogsering förtydligat
  • Antenner och takutrustning justerat krav
  • Målgrupp anpassad till samma som för TDOk 2016:0289

Anledningen till dessa förändringar är ett led i Trafikverkets arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten ger upphov till.
Trafikverket tackar för de synpunkter på remissen som inkommit till dem och meddelar att det är av stor vikt för dem att vi deltar i remisshanteringen och delger dem värdefull information.

Nedan finns en redovisning av de remissvar som inkommit gällande TDOK 2018:0455, klicka på länken eller bilden.

Remissvarsberedning_20200910_0455

0455