Aktuellt

Förlängd övergångsperiod för kravet på operatör TA

Med anledning av försvårandet att genomföra utbildningar till operatör TA, på grund av effekterna av coronapandemin, har Trafikverket beslutat att kompetenskravet på operatör TA senast ska vara uppfyllt till 2022-06-01. Observera att planering av fysiska utbildningar, som även kan genömföras under coronapandemin, nu behöver startas upp så att de är genömförda innan 2022-06-01. Trafikverket kommer att följa upp att utbildningar genomförs.

Klicka nedan för att se beslutet:
2018 151915 operatör TA 2020-05-08