Aktuellt

Ny version av TDOK 2016:0289

Här kommer den nya versionen av TDOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet som börjar gälla den 1 juni 2022.
Dokumentet är publicerat på trafikverket.se.
Klicka på länken nedan för att ladda ner.

http://trvdokument.trafikverket.se/

Sök efter TDOK 2016:0289 och välj status "gäller inte än"
.

Syftet med detta dokument är att omhänderta de risker som kan uppstå vid aktiviteter i spårområdet.

De huvudsakliga förändringarna i denna version är:

  • Införande av tågvarnarkedja
  • Införande av takhastighet för tågvarning
  • Justerad beskrivning av uppdraget som tågvarnare
  • Start och avslut av arbete/besök sker från/till spårområdet (ändrat från säkerhetszonen)
  • Förtydligande av vilken SoS-planering som ska sparas och av vem
  • Förtydligande att egenförflyttning om möjligt ska ske utanför säkerhetszonen
  • Ändrad definition för driftrum.

Information om regelförändringarna sker genom

  • den årliga repetitionsutbildningen för operativ personal
  • särskilda dragningar för järnvägs- och maskinentreprenörer, beställare och arbetsplatskontrollanter inom Trafikverket m.fl

0289