Aktuellt

Rapport - klimatkrav på drivmedel, fordon och arbetsmaskiner

Trafikverket har haft ett arbete med att utveckla klimatkrav på drivmedel, fordon och arbetsmaskiner.
Nu har de sammanställt en rapport för denna utredning.
Den kan man läsa på nedan länk:

Rapport

Rapporten kommer användas som ett underlag för utvecklade klimatkrav på drivmedel, fordon och arbetsmaskiner.

I början av april publiceras en uppdaterad version av TDOK 2015:0480 Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll och tekniskt godkänt material. Här kommer de utvecklade kraven finnas med.