Aktuellt

Transportstyrelsen informationsmöte järnväg 2 juni 2022

NRSA deltog vid Transportstyrelsens Informationsmöte järnväg den 2 juni.
Syftet med mötet var för Transportstyrelsen att ge information om vad som är aktuellt just nu och vad som är på gång och som kommer att påverka oss i branschen.

Ett flertal föredragande där ibland Kristin Sundqvist som informerade om ett flertal nya föreskrifter så som ”Märkning av järnvägsfordon” (TSFS 2022:37), Besiktning, funktionskontroll och underhåll (TSFS:2022:44) och ”Allmänna råd kring hälsoundersökningar” (TSFS 2022:43). Robert Bylander informerade kring godkännanden av järnvägsfordon med bland annat tillfälliga godkännanden och undantag från TSD.

Samtliga presentationer finns tillgängliga för nedladdning för inloggade medlemmar under sektion intranät/medlemsinformation.

På den här sidan Föreskrifter inom fjärde järnvägspaketet (transportstyrelsen.se) finns översiktlig beskrivning av de föreskrifter som Transportstyrelsen tagit fram i samband med fjärde järnvägspaketet.  Här finner ni de nya lagarna och förordningarna, Svensk lagstiftning - Transportstyrelsen samt direkt gällande europeiska förordningar Europeiska förordningar - Transportstyrelsen.

Nästa Informationsmöte järnväg är preliminärt planerat till den 7 oktober 2022.

bild_transportstyrelsen_info.JPG