• B50---7 1
 • 01
 • 05
 • IMG 9019
 • 04
 • Strukton 1
 • 12 1
 • SAM 0660
 • 09
 • 07
 • 03
 • 10
 • 13 1
 • 14 1
 • 02
 • 11
 • 06
 • B50---7 1
 • 01
 • 05
 • IMG 9019
 • 04
 • Strukton 1
 • 12 1
 • SAM 0660
 • 09
 • 07
 • 03
 • 10
 • 13 1
 • 14 1
 • 02
 • 11
 • 06

Välkommen till NRSA

Medlemsmöte i Stockholm

Välkomna till NRSA medlemsmöte i Stockholm

Läs mer...


Besiktningsmannamöte i Uppsala

Välkomna till besiktningsmannamötet hos SMP i Uppsala

Läs mer...


Samråd TDOK 2018:0455

Vi har möjlighet att lämna kommentarer på det kommande regelverket för TA som heter TDOK 2018:0455

Läs mer...


UPPDATERAT! Godkända besiktningsorganisationer

Nu finns de som är godkända för besiktning av spårfordon i arbetsläge och för TSA listade.

Läs mer...


Höstens möten

Datumen för höstens mötet är bestämda.

Läs mer...


PM från vårens möten

Nu ligger PM och presentationer ute på hemsidan

Medlemsmöte...
Besiktningsmöte...


Godkända besiktningsorganisationer

Nu finns de som är godkända för besiktning av spårfordon i arbetsläge listade.

Läs mer...


Samråd om regelverk för TSA

Vi har möjlighet att lämna kommentarer på det kommande regelverket för TSA TDOK 2013:0001 - 0005.

Läs mer...


Samråd TDOK 2017:0349

Vi har möjlighet att lämna kommentarer på det kommande regelverket TDOK 2017:0349

Läs mer...


Säkerhetskonferenser

Presentationer från Transportstyrelsens och Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens säkerhetskonferenser finns att ladda ner.

Läs mer...


Trafikverkets genomförandeplan

Trafikverket har gett ut sin genomförandeplan för åren 2019 - 2024.

Läs mer...


Vårens medlemsmöte

Nu har inbjudan till vårens medlemsmöte skickats ut.

Läs mer...


Vårens besiktningsmannaseminarium

Nu har inbjudan till vårens besiktningsmöte skickats ut.

Läs mer...

besiktningmote


prEN 15955 draft

Nu kan vi inom NRSA få ta del av draften på nya EN 15955 och komma med synpunkter

Läs mer...


Besiktningsmanual NRSA 2622

Nu har den uppdaterade utgåvan av NRSA 2622 publicerats.

Läs mer...


Hemsidan uppdaterad

Nu har vi lagt ut presentationer och protokoll från NRSA mötet i Borlänge

Läs mer...


Kommande TA-regelverk

Trafikverket har fastställt en riskanalys inför det kommande TA regelverket.

Läs mer...


PM Besiktningsmannaseminarium i Skelleftehamn

Nu finns PM från besiktningsmannamötet i Skelleftehamn..

Läs mer...

IMG 8510


Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av det fjärde järnvägspaketet

NRSA har fått möjligheten att gå igenom remissen av transportstyrelsens föreskrifter inför det fjärde järnvägspaketet.

Läs mer...


NRSA medlemsmöte i oktober

NRSA bjuder in till höstens medlemsmöte..

Läs mer...

IMG 4491


Besiktningsmannaseminarium i oktober

NRSA bjuder in till höstens besiktningsmannaseminarium..

Läs mer...

besiktningsmannamote


Rapport TA och riskbedömning maskiner

Insamling av synpunkter gällande rapport...

Läs mer...

TA


 

Manualen NRSA 2622 

Den uppdaterade manualen för NRSA 2622..

Läs mer...


Det fjärde järnvägspaketet

Det fjärde järnvägspaketet är beslutat..

Läs mer...


Verkställanderdatum besiktningsorganistation spårfordon i arbetsläge

Här översänds ett dokument avseende datum..

Läs mer...


Strömavtagaratrapp

Vi på NRSA fick en fråga gällande regler om användning av isolerad strömavtagaratrapp..

Läs mer...


 

 

 

2011-06-01.2 016
25.3.09
25
6970 NR 190215 06
Alvesta 1 2
B50---7
BS MTR200 web
DSC00405
DSC00935 2
DSCN0200
DSC 8429
Falkensteiner Brcke Studio31 3
INFRANORD 22
INFRANORD 9 3
Infranord IMV 200
Infratek 001
Infratek 002
Infratek 003
Infratek 004
Matisa-B66U
P1010044
P1010053
P1010069
P1010100
P1010101
P1010124
P1010130
P1010138
P2270030
P2270040
SAM 0660
Strukton
huddig jarnvag6 - md large
large
mantena
norskbane
rosenqvist