• 11
 • Strukton 1
 • 01
 • B50---7 1
 • 05
 • 13 1
 • 14 1
 • 10
 • IMG 9019
 • 03
 • 04
 • 12 1
 • 02
 • 09
 • SAM 0660
 • 06
 • 07
 • 11
 • Strukton 1
 • 01
 • B50---7 1
 • 05
 • 13 1
 • 14 1
 • 10
 • IMG 9019
 • 03
 • 04
 • 12 1
 • 02
 • 09
 • SAM 0660
 • 06
 • 07

Välkommen till NRSA


Användning av GSM-R på Trafikverkets järnvägsanläggning

En ny version av TDOK 2016:0193 Användning av GSM-R på Trafikverkets järnvägsanläggning, version 2.0, finns nu fastställd. Initiativet till revideringen kom ursprungligen från järnvägsföretagens sida, eftersom det fanns ett missnöje med föregående version.

Trafikverket påpekar att dokumentet har en relativt kort implementeringsperiod. 

Läs mer...

GSM R


NRSA remissvar på Trafikverkets remisser 2020

NRSA remissvar finns för nedladdning för in loggade medlemmar under "Medlemsinformation".

nrsa remissvar


Nya utgåvor av Trafikverkets regler

Trafikverket har gett ut remisser på flera av regelverken för maskiner och aktiviteter i spårområdet.
Dessa ska gälla från 2021-06-01
Vi har nu möjlighet att tycka till om dessa ändringar...

Läs mer...


Information från Nordic Infracenter

Nordic Infracenter har startat upp två projekt som syftar till att hitta ett användningsområde för Nässjö kommuns övningsanläggning.
Det är en tågteknikerutbildning och...

Läs mer...


Jan Åström har förolyckats

Vi måste med stor sorg meddela att den 3:e augusti har vår kollega Jan Åström avlidit i en mc-olycka....

Läs mer...

jan


FprEN 17343 Railway applications

Nu kan inloggade medlemmar läsa FprEN 17343 Railway applications - general terms and definitions....

Läs mer...


Transportstyrelsens informationsmöte

Jan Åström och Ulf Steneryd deltog i Transportstyrelsens informationsmöte den 17 juni.
På det mötet behandlades följande punkter:

 • Arbetet med åtgärder med anledning av Covid-19
 • Status för fjärde järnvägspaketet
 • Internationellt arbete
 • ECM

Läs mer...


Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa uppdaterade och kompletterade uppgifter angående nya stambanor.
Detta gäller sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö.
Detta görs för att undersöka om det är möjligt att inom investeringsramen på 205 miljarder....

Läs mer...


Nytt datum gällande ECM-förordningen

Transportstyrelsen har flyttat fram datumet för kravet att följa bilaga 2 i ECM-förordningen....

Läs mer...


Krav på operatör TA

Ändrat datum för kravet på operatör TA....

Läs mer...


PM Besiktningsmannaseminarium

Nu finns PM från besiktningsmannaseminariet 2020-03-31 publicerat....

Läs mer...


Framtidens järnvägsunderhåll

Nu finns det mer information om framtidens järnvägsunderhåll....

Läs mer...


Presentationerna från Transportstyrelsens ”Informationsmöte järnväg” den 27 mars.

Syftet med mötet var att ge information om vad som är aktuellt just nu och vad som är på gång och som kommer att påverka er i branschen.
Inbjudan till mötet gick ut till er som branschorganisationer (MRO, JHRF, Tågföretagen, Järnvägsentreprenörerna, NRSA, Swedtrain, Swerig), SKR och  de fyra största infrastrukturförvaltarna (Trafikverket, Inlandsbanan, A-Train och Öresundsbrokonsortiet).

Läs mer...


ERTMS og CBTC informationsmøde for entreprenører

Här följer information om ETCS mötet.....

Läs mer...


ERTMS Införandeplan

Trafikverket har kommit ut med en justerad införandeplan för ERTMS på ScanMed Öst och Väst.....

Läs mer...

 

2011-06-01.2 016
25.3.09
25
6970 NR 190215 06
Alvesta 1 2
B50---7
BS MTR200 web
DSC00405
DSC00935 2
DSCN0200
DSC 8429
Falkensteiner Brcke Studio31 3
INFRANORD 22
INFRANORD 9 3
Infranord IMV 200
Infratek 001
Infratek 002
Infratek 003
Infratek 004
Matisa-B66U
P1010044
P1010053
P1010069
P1010100
P1010101
P1010124
P1010130
P1010138
P2270030
P2270040
SAM 0660
Strukton
huddig jarnvag6 - md large
large
mantena
norskbane
rosenqvist