• 14 1
 • 06
 • 07
 • 11
 • SAM 0660
 • 05
 • 01
 • Redemptor 1
 • 02
 • B50---7 1
 • IMG 9019
 • 09
 • 12 1
 • 04
 • Tagkraft3
 • 10
 • 13 1
 • Strukton 1
 • 03
 • 14 1
 • 06
 • 07
 • 11
 • SAM 0660
 • 05
 • 01
 • Redemptor 1
 • 02
 • B50---7 1
 • IMG 9019
 • 09
 • 12 1
 • 04
 • Tagkraft3
 • 10
 • 13 1
 • Strukton 1
 • 03

Välkommen till NRSA

Höstens medlemsmöte

Nu har inbjudan till höstens medlemsmöte den 18 - 19 oktober skickats ut.
Vi kommer att hålla till på Sankt Gertruds konferens i centrala Malmö.
Samarbetspartners denna gång är Öresundsbron, Plasser-Scandinavia och Disab.

Läs mer…


Höstens besiktningsmannseminarium

Nu har inbjudan till höstens besiktningsmannseminarium skickats ut.
Vi kommer att hålla till hos RISE i Borås

Läs mer…


Remisser från Trafikverket inför 2023

Trafikverket har gett ut remisser för regelverken som ska börja gälla 2023-06-01
Det gäller:

 • TDOK 2022:0001 - 0005
 • TDOK 2016:0289
 • TDOK 2017:0349
 • TDOK 2018:0455

Läs mer…

remiss


Version 3.0 av Tmall 0482 SoS-planering av arbete och besök i spårområdet

I och med att version 3.0 av TDOK 2016:0289 började gälla 1 juni 2022 så publicerades även en ny version av Tmall 0482

Läs mer…

0482


Transportstyrelsens informationsmöte den 2 juni 2022

NRSA deltog vid Transportstyrelsens informationsmöte järnväg den 2 juni.
Syftet med mötet var för Transportstyrelsen att ge information om vad som är aktuellt just nu och vad som är på gång och som kommer att påverka oss i branschen.

Läs mer…

bild_transportstyrelsen_info.JPG


Presentationer från Skellefteå

Nu finns presentationerna från medlemsmötet i Skellefteå att ladda ner för inloggade medlemmar.
Vi hade det i samarbete med Railcare....

Läs mer…

 IMG_2280.JPG


Beslut om undantag från nödstopp på TA

Trafikverket har gett ut ett särskilt beslut om undantag från krav på nödstopp enligt TDOK 2018:0455 Tunga arbetsredskap.....

Läs mer…

Skärmbild 2022 04 29 105415


Besiktningsmannaseminarium den 30 mars 2022

Nu finns minnesanteckningar och presentationer att ladda ner från det senaste besiktningsmannaseminariet....

Läs mer…

Dekal kontrollbesiktning 002


Klimatkrav på drivmedel, fordon och arbetsmaskiner

Trafikverket har gjort ett arbete med utveckling av klimatkraven och skrivit en rapport....

Läs mer…


Transportstyrelsens informationsmöte

Transportstyrelsen höll ett informationsmöte den 18 februari....

Läs mer…


Medlemsmöte våren 2022

Datum och plats för vårens medlemsmöte är bestämt, 26 - 27 april 2022....

Läs mer…

IMG 8503


Besiktningsmannaseminarium våren 2022

Datum och plats för vårens besiktningsmannaseminarium är bestämt, 30 mars 2022....

Läs mer…

IMG 2098


Nya versioner av TDOK för Tunga Spårgående Arbetsredskap

Här kommer de nya versionerna av TDOK serien 2022:0001, 2022:0002, 2022:0004 och 2022:0005 som börjar gälla den 1 juni 2022
Med anledning av att dokumenten i samband med framtagande av nya versioner av TDOK serien 2013:0001, 2013:0002, 2013:0004 och 2013:0005 även omvandlats till ny dokumenttyp från ”Riktlinje” till ”Trafiksäkerhetsbestämmelse” har de erhållit nya dokument ID, till TDOK serien 2022:0001, 2022:0002, 2022:0004 och 2022:0005....

Läs mer…

huddig jarnvag6 md large


Järnvägsunderhåll i Trafikverkets egna regi

Regeringen har gett trafikverket i uppdrag att utreda vad de behöver göra för att utföra ett visst underhåll i egen regi....

Läs mer…

Skärmbild 2022 01 19 075811


Ny plan för ERTMS införandet

Införandeplanen för ERTMS föreslås att sträckas ut sju år till....

Läs mer…

ertms 2029 2033 2036 2040 211129


Ny version av TDOK 2018:0455

Här kommer den nya versionen av TDOK 2018:0455 Tunga arbetsredskap, som börjar gälla den 1 juni 2022....

Läs mer…

TA 0455


Remissvarsberedning TDOK 2013:0001 - 0005

Här kommer en redovisning av Trafikverkets beredning av remissvaren på TDOK för TSA...

Läs mer…

nrsa remissvar


Ny version av TDOK 2016:0289

Här kommer den nya versionen av TDOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet som börjar gälla den 1 juni 2022....

Läs mer…

0289


Remissvarsberedning TDOK 2016:0289

Här kommer en redovisning av Trafikverkets beredning av remissvaren på TDOK 2016:0289...

Läs mer…

remiss0289


Presentationer från medlemsmötet Arlandastad

Nu finns presentationerna tillgängliga för nedladdning för inloggade medlemmar...

Läs mer…


Minnesanteckningar från besiktningsmannseminariet

Nu finns minnesanteckningarna och presentationerna tillgängliga för nedladdning..

Läs mer…

2011-06-01.2 016
25.3.09
25
6970 NR 190215 06
Agenda
Alvesta 1 2
B50---7
BS MTR200 web
DSC00405
DSC00935 2
DSCN0200
DSC 8429
Falkensteiner Brcke Studio31 3
INFRANORD 22
INFRANORD 9 3
Infranord IMV 200
Infratek 001
Infratek 002
Infratek 003
Infratek 004
Matisa-B66U
P1010044
P1010053
P1010069
P1010100
P1010101
P1010124
P1010130
P1010138
P2270030
P2270040
SAM 0660
Strukton
Tagkraft2
huddig jarnvag6 - md large
large
mantena
norskbane
redemptor 2
rosenqvist