• IMG 9019
 • Strukton 1
 • 05
 • 03
 • B50---7 1
 • SAM 0660
 • 04
 • 11
 • 14 1
 • 02
 • 07
 • 09
 • 10
 • 13 1
 • 12 1
 • 06
 • 01
 • IMG 9019
 • Strukton 1
 • 05
 • 03
 • B50---7 1
 • SAM 0660
 • 04
 • 11
 • 14 1
 • 02
 • 07
 • 09
 • 10
 • 13 1
 • 12 1
 • 06
 • 01

Välkommen till NRSA

Informationsmöte järnväg den 5 februari -21

Här kommer presentationerna från informationsmöte järnväg som hölls med Transportstyrelsen den 5 februari.

Transportstyrelsens syfte med mötet var att ge information om vad som är aktuellt just nu...

Läs mer...


Krav på utbildning för operatör TA

ta i arbete

Trafikverket har beslutat att utbildning som skett till operatör TSA (OPT-TSA) och TA(OPT-TA) innan
2020-06-01 medför att behörighet operatör TA erhålls.

Läs mer...


Uppdatering av regelverket - Spårfordon i arbetsläge TDOK 2017:0349

Trafikverket reviderar regelverken löpande och det är ett led i deras arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten kan ge upphov till.
De har nu reviderat dokumentet för "Spårfordon i arbetsläge" TDOK 2017:0349.
Denna nya revidering kommer att gälla från 2021-06-01.

Läs mer...

0349


Utrullningsplanen för ERTMS ses över

Trafikverket har gjort en fördjupad analys inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige och identifierat ett antal kritiska faktorer som behöver hanteras, därför genomförs nu en översyn av hela utrullningsplanen

Läs mer...

ERTMS


Reviderade regler för TSA - Tunga Spårgående Arbetsredskap

Trafikverket reviderar regelverken löpande och det är ett led i deras arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten kan ge upphov till.
De har nu reviderat dokumentet för "Tunga Spårgående Arbetsredskap" TDOK 2013:0001 - 0005.
Denna nya revidering kommer att gälla från 2021-06-01.

Läs mer...

TSA dekal


Remissvar TDOK 2013:0001 - 0005

Trafikverket har publicerat sina remissvar för regelverket TSA

Läs mer...

nrsa remissvar


Minnesanteckningar från besiktningsmannaseminarium 14 oktober 2020

Onsdagen den 14 oktober genomfördes höstens besiktningsmannaseminarium via Microsoft Teams. Vi hade ett flera olika intressanta samtal kring både TSA, TA och spårfordon.
Nu finns minnesanteckningarna att laddas ner för inloggade medlemmar.

Läs mer...

Dekal kontrollbesiktning 002


Reviderade regler för Tunga Arbetsredskap, TA

Trafikverket reviderar regelverken löpande och det är ett led i deras arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten kan ge upphov till.
De har nu reviderat dokumentet för "Tunga Arbetsredskap" TDOK 2018:0455.
Denna nya revidering kommer att gälla från 2021-06-01.

Läs mer...

0455


Reviderade regler för säkerhet vid aktiviteter i spårområdet

Trafikverket reviderar regelverken löpande och det är ett led i deras arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten kan ge upphov till.
De har nu reviderat dokumentet för "Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet" TDOK 2016:0289.
Denna nya revidering kommer att gälla från 2021-06-01.

Läs mer...


0289


Presentationer från NRSA medlemsmöte i Hässleholm 20-21 oktober 2020

Då är ännu ett mycket bra, informativt och lyckat medlemsmöte genomfört. Stort tack alla deltagare, både på plats och online för ert fina engagemang.
Närvarande på plats och via Teams hade vi flera intressanta föreläsare från bland annat Transportstyrelsen, Trafikverket, Statens jernbanetillsyn, Väylävirasto och WG5.

Läs mer...Presentationer från besiktningsmannaseminarium 14 oktober 2020

Onsdagen den 14 oktober genomfördes höstens besiktningsmannaseminarium via Microsoft Teams. Vi hade ett flera olika intressanta samtal kring både TSA, TA och spårfordon.
Det är mycket värdefullt att vi tillsammans kan höja kvalitén på våra besiktningar och skapa en tryggare miljö för brukarna av maskinerna.

Läs mer...Användning av GSM-R på Trafikverkets järnvägsanläggning

En ny version av TDOK 2016:0193 Användning av GSM-R på Trafikverkets järnvägsanläggning, version 2.0, finns nu fastställd. Initiativet till revideringen kom ursprungligen från järnvägsföretagens sida, eftersom det fanns ett missnöje med föregående version.

Trafikverket påpekar att dokumentet har en relativt kort implementeringsperiod. 

Läs mer...

GSM R


NRSA remissvar på Trafikverkets remisser 2020

NRSA remissvar finns för nedladdning för in loggade medlemmar under "Medlemsinformation".

nrsa remissvar


Nya utgåvor av Trafikverkets regler

Trafikverket har gett ut remisser på flera av regelverken för maskiner och aktiviteter i spårområdet.
Dessa ska gälla från 2021-06-01
Vi har nu möjlighet att tycka till om dessa ändringar...

Läs mer...


Information från Nordic Infracenter

Nordic Infracenter har startat upp två projekt som syftar till att hitta ett användningsområde för Nässjö kommuns övningsanläggning.
Det är en tågteknikerutbildning och...

Läs mer...


Jan Åström har förolyckats

Vi måste med stor sorg meddela att den 3:e augusti har vår kollega Jan Åström avlidit i en mc-olycka.

Läs mer...

jan


FprEN 17343 Railway applications

Nu kan inloggade medlemmar läsa FprEN 17343 Railway applications - general terms and definitions.

Läs mer...

2011-06-01.2 016
25.3.09
25
6970 NR 190215 06
Alvesta 1 2
B50---7
BS MTR200 web
DSC00405
DSC00935 2
DSCN0200
DSC 8429
Falkensteiner Brcke Studio31 3
INFRANORD 22
INFRANORD 9 3
Infranord IMV 200
Infratek 001
Infratek 002
Infratek 003
Infratek 004
Matisa-B66U
P1010044
P1010053
P1010069
P1010100
P1010101
P1010124
P1010130
P1010138
P2270030
P2270040
SAM 0660
Strukton
huddig jarnvag6 - md large
large
mantena
norskbane
rosenqvist