• 04
 • 01
 • 06
 • 11
 • 13 1
 • 02
 • Strukton 1
 • SAM 0660
 • 10
 • 07
 • 12 1
 • IMG 9019
 • 05
 • 09
 • Redemptor 1
 • 03
 • Tagkraft3
 • 14 1
 • B50---7 1
 • 04
 • 01
 • 06
 • 11
 • 13 1
 • 02
 • Strukton 1
 • SAM 0660
 • 10
 • 07
 • 12 1
 • IMG 9019
 • 05
 • 09
 • Redemptor 1
 • 03
 • Tagkraft3
 • 14 1
 • B50---7 1

Välkommen till NRSA

Ny version av TDOK 2018:0455

Här kommer den nya versionen av TDOK 2018:0455 Tunga arbetsredskap, som börjar gälla den 1 juni 2022....

Läs mer…

TA 0455


Remissvarsberedning TDOK 2013:0001 - 0005

Här kommer en redovisning av Trafikverkets beredning av remissvaren på TDOK för TSA...

Läs mer…

nrsa remissvar


Ny version av TDOK 2016:0289

Här kommer den nya versionen av TDOK 2016:0289 Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet som börjar gälla den 1 juni 2022....

Läs mer…

0289


Remissvarsberedning TDOK 2016:0289

Här kommer en redovisning av Trafikverkets beredning av remissvaren på TDOK 2016:0289...

Läs mer…

remiss0289


Presentationer från medlemsmötet Arlandastad

Nu finns presentationerna tillgängliga för nedladdning för inloggade medlemmar...

Läs mer…


Minnesanteckningar från besiktningsmannseminariet

Nu finns minnesanteckningarna och presentationerna tillgängliga för nedladdning..

Läs mer…


Transportstyrelsens informationsmöte

Den 8 oktober höll Transportstyrelsen i ett informationsmöte.
Syftet med mötet var att ge information om vad som är aktuellt just nu och vad som är på gång och som kommer att påverka branschen.

Läs mer…

page 1


Medelmsmöte den 19 - 20 oktober

Fastställd Agenda för medlemsmötet finns nu tillgäng för nedladdning.

Läs mer...

Agenda


Medlemsmöte 19 - 20 oktober

Välkommen till höstens medlemsmöte.
Denna gång håller vi mötet på Scandic Arlandastad
Det går även att delta digitalt via Teams.

Läs mer...

IMG 8453 kopia


Höstens besiktningsmannaseminarium

Välkommen till höstens besiktningsmannaseminarium.
Vi håller detta digitalt via Teams.
Datumet är den 13 oktober.

Läs mer...

IMG 2098


Remisser från Trafikverket

Till varje förändrat dokument finns regeländringsförslag som tydliggör vad som förändrats.
Remissvar lämnas till NRSA senast 2021-09-03. Trafikverkets avsikt är att dokumenten ska börja gälla 2022-06-01.

Läs mer...

remissversion


Presentationer från Transportstyrelsens möte den 4 juni -21

Den 4 juni höll Transportstyrelsen ett informationsmöte för järnvägsbranschen.
Speciellt intressant för oss inom NRSA är presentation nummer 6.

Läs mer...


ÖVERGÅNGSPERIOD av TMALL0482 - Reviderade regler för säkerhet vid aktiviteter i spårområdet och tunga arbetsredskap

På grund av den korta tiden mellan publiceringsdatum och införandedatum har Trafikverket beslutat om en övergångsperiod för införandet av TMALL0482

Läs mer...


Reviderade regler för säkerhet vid aktiviteter i spårområdet och tunga arbetsredskap

En ny version av TMALL 0482 "Skydds- och Säkerhetsplanering av arbete/besök i spårområdet" är nu fastställd av Trafikverket.
Denna mall gäller från 2021-06-01.
Den kommer att publiceras på trafikverkets hemsida den 1 juni.

Läs mer...

Skärmklipp 0482


Förlängd övergångsperiod för kravet på operatör TA

På grund av coronapandemin har Trafikverket beslutat att skjuta fram kompetenskravet på operatör TA till 2022-06-01.

Läs mer...

TA


Uppdaterat besiktningsprotokoll

Nu finns ett uppdaterat besiktningsprotokoll för fordon

Läs mer...

Skärmklipp


Undantag för yttre nödstopp på TA

Trafikverket har beslutat att undanta kravet för yttre nödstopp på TA som följer regelverket 2018:0455

Läs mer...

Nödstopp TA


Inbjudan till NRSA medlemsmöte i april

Nu är det hög tid att anmäla sig till vårens medlemsmöte.
Denna gång kommer det att hållas Online via Teams.

Datum för detta är den 20 - 21 april 2021...

Läs mer...

IMG 2098


Inbjudan till vårens besiktningsmannaseminarium

Nu är det dags att anmäla sig till vårens besiktningsmannaseminarium som även denna gång kommar att hållas Online via Teams.

Datum för detta är den 14 april 2021

Läs mer...

Dekal kontrollbesiktning 002


Informationsmöte angående ECM den 12 mars -21

Här kommer presentationerna från informationsmöte om ECM som Transportstyrelsen höll den 12 mars.

Läs mer...


Informationsmöte järnväg den 5 februari -21

Här kommer presentationerna från informationsmöte järnväg som hölls med Transportstyrelsen den 5 februari.

Transportstyrelsens syfte med mötet var att ge information om vad som är aktuellt just nu...

Läs mer...


Krav på utbildning för operatör TA

ta i arbete

Trafikverket har beslutat att utbildning som skett till operatör TSA (OPT-TSA) och TA(OPT-TA) innan
2020-06-01 medför att behörighet operatör TA erhålls.

Läs mer...


Uppdatering av regelverket - Spårfordon i arbetsläge TDOK 2017:0349

Trafikverket reviderar regelverken löpande och det är ett led i deras arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten kan ge upphov till.
De har nu reviderat dokumentet för "Spårfordon i arbetsläge" TDOK 2017:0349.
Denna nya revidering kommer att gälla från 2021-06-01.

Läs mer...

0349


Utrullningsplanen för ERTMS ses över

Trafikverket har gjort en fördjupad analys inför den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige och identifierat ett antal kritiska faktorer som behöver hanteras, därför genomförs nu en översyn av hela utrullningsplanen

Läs mer...

ERTMS


Reviderade regler för TSA - Tunga Spårgående Arbetsredskap

Trafikverket reviderar regelverken löpande och det är ett led i deras arbete med ständiga förbättringar och att omhänderta risker som verksamheten kan ge upphov till.
De har nu reviderat dokumentet för "Tunga Spårgående Arbetsredskap" TDOK 2013:0001 - 0005.
Denna nya revidering kommer att gälla från 2021-06-01.

Läs mer...

TSA dekal

2011-06-01.2 016
25.3.09
25
6970 NR 190215 06
Agenda
Alvesta 1 2
B50---7
BS MTR200 web
DSC00405
DSC00935 2
DSCN0200
DSC 8429
Falkensteiner Brcke Studio31 3
INFRANORD 22
INFRANORD 9 3
Infranord IMV 200
Infratek 001
Infratek 002
Infratek 003
Infratek 004
Matisa-B66U
P1010044
P1010053
P1010069
P1010100
P1010101
P1010124
P1010130
P1010138
P2270030
P2270040
SAM 0660
Strukton
Tagkraft2
huddig jarnvag6 - md large
large
mantena
norskbane
redemptor 2
rosenqvist