Besked om Transportstyrelsens avgifter 2024

dec 1, 2023

Hej,

För er kännedom har Transportstyrelsen nu fattat beslut om en ny avgiftsföreskrift för år 2024.
Föreskriften har utkommit från tryck och träder i kraft 1 januari 2024.
Information om avgiftsändringarna finns på följande länkar:

Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet – Transportstyrelsen

Remissammanställning av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter – Transportstyrelsen

Föreskriftsändringen, se TSFS 2023:62:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/ts-foreskrifter-i-nummerordning/2022/details?RuleNumber=2022:101&ruleprefix=TSFS