Förtydligande om Transportstyrelsens avgifter

okt 25, 2023

Transportstyrelsen vill härmed informera om förtydligande gällande avgiftsförändringar till 2024.

Förtydligandets innehåll i korthet

Transportstyrelsen ska kunna ta betalt för handläggningskostnader som myndigheten har bland annat i samband med prövning av ansökan om godkännande eller tidsbegränsat godkännande för fordon och delsystem.

Orsaken till förtydligandet är att det ska vara lätt för våra sökande att förstå vilken avgift som tillämpas för äldre ärenden som använder den upphävda järnvägslagen.

Ändringen samt ett informationsbrev bifogas denna skrivelse.

Föreskrifterna planeras träda i kraft den 1 januari 2024.

Informationsbrev
Bilaga föreskrift