NRSA 2622

Godkända besiktningsorganisationer för spårfordon i arbetsläge:

 Besiktningsorganisation  Postadress Ort 
BS Verkstäder AB Box 84 521 02  Falköping
Dekra Industrial AB Box 13007 402 51  Göteborg
Euromaint Rail AB Box 302 662 27  Åmål
HHC-DRS Inspectives BV KoKKel 4a 1723 HX Noord-Scharwoude
Infranord AB Box 1803 171 21  Solna
Railcare AB Box 34 932 21  Skelleftehamn
SweMaint AB Utbyvägen 151 415 07  Göteborg