Förtydligande kring utbildningsformer och normtid

dec 21, 2023

Det är många som vill ”tolka” regelverk, men som vi diskuterat några gånger ligger tolkningsföreträdet hos Trafikverket när det gäller vår infrastruktur. Vi har nu råkat ut för att man trots våra förklaringar inte vill acceptera vår tolkning av vad som avses. Därför har ett förtydligande/beslut fattats kring tolkning av vad normtid är och hur stora avsteg som kan göras, samt ett klargörande att det inte är tillåtet med distansutbildning. En förutsättning för att få vara utbildare för tillträdes- och trafiksäkerhetskompetenser på Trafikverkets infrastruktur är att man följer de krav som ställs.

Se bifogade beslut/förtydligande kring hur TDOK 2014:0230 ska tolkas när det gäller distansutbildning och normtid.

Förtydligande krav 2014-0230