Förtydligande kring krav Operatör TA

jan 26, 2024

Eftersom det har kommit frågor på punkten angående utbildning för operatör TA så har ett förtydligande gjorts,
se bifogat dokument.
Förtydligande kommer att göras i nästa utgåva av TDOK 2018:0455.

TRV2024-2644 förtydligande kring krav Operatör TA