Ny utgåva av TDOK 2014:0090 Hantering av händelseplats på järnväg

jan 26, 2024

En ny version 6.0 av TDOK 2014:0090 finns nu publicerad på

Extern visning av Dokumentcenter (trafikverket.se).

Den finns även här att ladda ner:

TDOK 2014:0090 Hantering av händelseplats på järnväg v.6.0

Bifogad presentation beskriver förändringarna.

Implementering TDOK 2014:0090 v.6.0

En uppdaterad version av Tmall 1029 är planerad att utges i mars 2024.